Користење на сертифициран семенски материјал

Под поимот сертифицирано семе кај житните растенија се подразбира:  „сортно“ семе (зрно) кое со пропратни документи (Сертификат) е означено како семе од одделна категорија. Семе кое се произведува под стручна контрола со примена на висока сортна технологија, односно примена на Прочитај повеќе…