Избор на овошен саден материјал направете го навремено. Најдобар период за почнување на активности во овоштарство е летoто. Најважна активност е припрема на почвата, т.е. во август се риголава почвата за есенско садење на овошни садници. Без квалитетен,оргинален и здрав саден материјал нема успешно производство.Искуството од терен и многу бројните контакти со производителите на покажува дека во нашата држава се продаваше саден материјал со лош квалитет и саден материјал кој не одговара на сортата. Ние како Опитно Поле покрај тоа што нудиме здрав саден материјал од Орев Чендлер нудиме и техничка поддршка за понатамошно одгледување.

Поради недостаток од здрав саден материјал најдобро е навремно да се обездените со саден материјал, пред почетокот на садната сезона,најдоцна до крајот на август да си резервирате нарачка на садници. Нашата дејност е да им обездебиме здрав и сортно чист саден материјал од сите овошни видови. Затоа сакаме да споделиме и фотографии од садниот материјал во каква состојба е моментално. Исто така Ви споледувам фотографии од активност на калемење на саден материјал – која се изведува во текот на овој период.

За дополнителни информации може да не контактирате на

мобилен 078 266 816 – Лидија

mail адреса – opitnopole@fznh.ukim.edu.mk