Почитувани

Во текот на пролет и летото во интензивен раст се садници од овошни видови. Во период што следи се врши постојана обработка на почвата – меѓуредниот простор и дел во самиот ред , полевање, ѓубрење на садниците и сл.

Би сакале да споделиме со Вас фотографии од дел од нашето производство на садници.

Ви споледуваме фотографии од саден материјал од овошен вид бадем и орев.

Саден материјал од овошен вид орев ( производство Бандирма Турција )

Саден материјал од овошен вид бадем ( производство Долно Лисиче Скопје )