Почитувани,
Ве инфорираме дека сме во постапка за формирање на Здружение за Производители на орев Чендлер и за таа цел Ве покануваме кој производител сака да биде дел да Ни пратите податоци на mail адреса, за да Ве известиме кога Ќе биде состанокот.
Опитно Поле факултет за земјоделски науки и хрна Скопје од досегашните контакти со земјоделците производители на орев Чендлер и проблемите што ги имаат како со квалитетот на садниот материјал,начин на одгледување и други пробелми со кои се соочуваат , како и тие што планират да подигаат насад на орев да дојдат една заедничка средба во просториите на Факултетот за земјоделски науки и храна – Скопје на која ќе се дискутира за формирање на здружение на производители на орев Чендлер.

Ги покануваме сите производители и потенцијални производители на орев Чендлер на 17 март во 12 часот во просториите на Факултетот за земјоделски науки и храна Скопје со тема ИНИЦИЈАТИВА ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ОРЕВ ВО МАКЕДОНИЈА
Почитувани,
Закажана средба на 17.03.2020 во просториите на Факултетот за земјоделски науки и храна – Скопје се одложува, од причина што Владата даде препраки – мерките и активностите за превенција од ширење на корона вирусот на целата територија на Република Северна Македонија. Поради тоа е пожелно да не се одржуваат јавни настани.
Дополнително Ќе ве известиме за датум за нова средба .

Средбата ја организира Опитно Поле фзнх во состав на Факултет за земјоделски науки и храна Скопје.
Потврда за присуство на mail:
opitnopole@fznh.ukim.edu.mk

Со почит Опитно Поле ФЗНХ Дооел Скопје