Сертифицирани овошни садници

Во текот на есента, зимата и рана пролет е идеален период период да посадите овошни садници. Растенијата во тој период се во фаза на мирување, не претрпуваат стрес при преместување од едно место на друго. Иделани се условите се почесто има врнежи во тој период.
Во првата година при садењето најважно е да се прифатат садниците, поголем процент на прифаќање имаат садници кои не се дехидирани и здраствено се исправни.
Во нашиот расадник сите садници кои ги продаваме имаат сертификат издаден од Управата за семе и саден материјал, која е гаранција за квалитет. Сертификатот го издава Управата за семе и саден материјал при Министерството за земјоделство врз основа на записници од прегледните во текот на производство од страна на стручни лица. При прегледите во текот на производството се контролира дали садните одговараат на таа сорта и дали се здраствено исправни.
При купување на саден материјал од кај нас, нашите агрономи несебично даваат совети за правилно садење на садниците и одгледување на растенијата.
Нашиот расадник на своите површини има посадено голем број на подлоги за вегетативни и генеративно разможување, исто така поседуваме и насади – колекции за калем гранки.
Нашата цел е секогаш купувачот да биде задоволен, односно нашата цел е продажба на здрав и квалитет саден материјал.
Почитувани читатели повелете купете од нашите садници и уверете се во квалитетот на Нашето домашно производство .