Овошни садници Орев калемен

Овошни садници од Орев – калемен

За нарачка на над 20 садници испорака по стручни фирми за испорака

Опис


Садниците од орев калемен во однос на садниците од селекционираниот орев побрзо влегуваат во полна родност.Кај садниците од калемниот орев првите плодови може да се очекуваат веднаш во втората година, а во полна родност влегуваат во текот на петатта или пак шестатта година, тоа се завиност од начинот на одгледување. Додека пак садниците од селекционираниот орев род даваат многу подонца.